Hoofdkantoor KBK bouwgroep KBK bouwgroep Vestiging Purmerend KBK bouwgroep Vestiging Amsterdam KBK bouwgroep Vestiging Almere KBK bouwgroep – KBK Thijsse Bouw KBK bouwgroep Vestiging IJmuiden Hoofdkantoor KBK bouwgroep KBK bouwgroep Vestiging Purmerend KBK bouwgroep Vestiging Amsterdam KBK bouwgroep Vestiging Almere KBK bouwgroep – KBK Thijsse Bouw KBK bouwgroep Vestiging IJmuiden
Alles
31.01.2024

In 2022 ondertekende onder andere KBK bouwgroep het co-makingcontract voor het energetisch verbeteren van het woningbezit van de Zaanse woningcorporatie Parteon. Monique Kwaak, manager Vastgoed bij Parteon, vertelt hoe de corporatie samen met co-makers de verduurzamingsambities wil waarmaken.

Met het Nationaal Isolatieprogramma wil het kabinet de energiebehoefte terugdringen. Woningcorporaties hebben de inspanningsverplichting om voor eind 2028 alle slechte energielabels (E, F en G) weg te werken. Het doel van woningcorporatie Parteon is dat alle huurders uiterlijk en liefst eerder in 2050 energieneutraal kunnen wonen. Met 16.000 woningen in bezit wil de corporatie jaarlijks zo’n 750 woningen verduurzamen via verschillende programma’s.

Monique Kwaak
Manager Vastgoed Parteon

Groot denken, klein beginnen
‘Bij Parteon werken we met een meerjarenplanning waarbij we elk jaar ongeveer 750 woningen willen aanpakken’, vertelt manager Vastgoed Monique Kwaak. ‘Dat doen we bijvoorbeeld door de woningen te isoleren en aardgasvrij te maken. Daarnaast hebben we nog onze sloop-, nieuwbouw- en renovatieopgaven. Onze woningen verschillen onderling behoorlijk: oud, nieuw, appartementen, eengezinswoningen. Er is dan ook geen uniforme aanpak. We denken weliswaar groot, maar beginnen klein. Onze visie op duurzaamheid is best ambitieus. We kijken niet alleen naar een optimale isolatie van ons woningbezit, we zetten ook nú al stappen om de woningen energieneutraal te maken.’

Opgewekt Wonen
Zo heeft Parteon met de aanpak Opgewekt Wonen inmiddels 500 eengezinswoningen vanaf label C gasloos gemaakt. ‘Er is een warmtepomp aan de bestaande voorraad toegevoegd en er liggen zonnepanelen op het dak. Koken gebeurt op inductie en radiatoren zijn vervangen door energiezuinige convectoren. Drie jaar geleden zijn we daarmee begonnen en onze huurders zijn er qua woonlasten erg op vooruit gegaan. Daarnaast hebben we twee grote appartementencomplexen in Zaandam op het warmtenet aangesloten.’

ISO+
Met het project ISO+ combineert Parteon onderhoud aan de woningen met het isoleren ervan. ‘De plus staat voor energiebesparende maatregelen en klimaat-adaptieve aanpassingen’, legt Monique uit. ‘De plus staat ook voor de zeer nauwe samenwerking met co-partners voor de aanpak van onze daken en het dagelijks onderhoud. Door samen te werken met vaste partners zijn we goed op elkaar ingespeeld, kunnen we snel schakelen, verder innoveren en de klanttevredenheid verhogen.’

Korte lijntjes
De co-makingconstructie begon met een uitvraag bij twaalf partijen, waarvan er zes via een raamovereenkomst met Parteon gingen samenwerken. Daar was KBK bouwgroep er één van. ‘Vanuit deze raamovereenkomst hebben we twee jaar ervaring opgedaan, waarna we weer een uitvraag deden bij de zes partijen om met drie daarvan via een co-makingcontract verder te gaan’, vervolgt Monique. ‘Daar kwam KBK opnieuw positief uit op basis van de KPI’s die we hadden vastgesteld, waaronder CO2-reductie, processen in één keer goed en productkwaliteit. Het fijne van KBK is dat ze groot genoeg zijn om omvangrijke projecten aan te kunnen en klein genoeg voor een snelle besluitvorming. Mooi is ook, dat KBK een familiebedrijf is met korte lijntjes en een grote betrokkenheid bij elkaar en hun opdrachtgevers.’

Gestegen klanttevredenheid
In de co-makingconstructie werkt Parteon met KBK, Biltz en Jan Vet samen op basis van gelijkwaardigheid. ‘Vanaf de planvorming tot en met de oplevering’, illustreert Monique. ‘Per project bepalen we wat nodig is en wie welke rol kan vervullen. Een algemeen co-making-doel dat we vooraf hadden vastgesteld, is klanttevredenheid. Sinds de co-making is de klanttevredenheid van onze huurders en daarmee het draagvlak voor verduurzaming enorm gestegen. Daar hebben wij én onze co-makers fors in geïnvesteerd. Via bewonersparticipatie geven we huurders nu ruimte om ook hun individuele woonwensen kenbaar te maken. Wensen die we meenemen in het traject.’

Juiste keuzes maken
De samenwerking met de co-makers bevalt tot dusver heel goed. Monique: ‘Parteon heeft meerdere co-makingtrajecten. Samen met al onze partners willen we de juiste keuzes maken over wat we nú moeten c.q. kunnen versus wat we in de toekomst nog nodig hebben. KBK is een partner die dit snapt. We hopen daar ook vervolgstappen in te maken door alle co-makers in te zetten op de onderdelen waar ze goed in zijn.’

Brandveiligheid
Een ander co-makingtraject binnen Parteon waar KBK ook een samenwerkingspartner in is, gaat over brandveiligheid. In 2022 ondertekende Parteon samen met KBK en Biltz ook de Samenwerkingsovereenkomst Brandveiligheid. ‘Op het gebied van brandveiligheid willen we natuurlijk geen risico’s lopen’, stelt Monique. ‘We brengen extra voorzieningen aan om de veiligheid te vergroten zodat voorkomen wordt dat de brand zich snel verspreidt. Dit wilden we verder oppakken, liefst met partners die ook al aan onze bestaande voorraad werken. KBK en Biltz hebben ruimte gemaakt om hier een team voor op te zetten waarmee ze onze woningen in drie jaar brandveilig kunnen maken. Een win-win binnen co-making!’

Vergelijkbare berichten

Meterhuis, Haarlemmer Stroom, Haarlem
16 mei 2024

Haarlemmer Stroom; Samen durven én doen

Bericht bekijken
30 april 2024

Restauratie Rijksmonument aan Jan Maijenstraat

Bericht bekijken
26 april 2024

Bouw van laatste deelplannen De Keyser gestart!

Bericht bekijken

Wij zijn KBK bouwgroep.
Een partner om op te bouwen.

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

0299 - 367 322 Stuur een vraag

Hoofdkantoor KBK bouwgroep, Morseweg 1, 1131 PE Volendam, Postbus 15, 1130 AA Volendam