Hoofdkantoor KBK bouwgroep KBK bouwgroep Vestiging Purmerend KBK bouwgroep Vestiging Amsterdam KBK bouwgroep Vestiging Almere KBK bouwgroep – KBK Thijsse Bouw KBK bouwgroep Vestiging IJmuiden Hoofdkantoor KBK bouwgroep KBK bouwgroep Vestiging Purmerend KBK bouwgroep Vestiging Amsterdam KBK bouwgroep Vestiging Almere KBK bouwgroep – KBK Thijsse Bouw KBK bouwgroep Vestiging IJmuiden

Altijd een zorgvuldige benadering
voor zo weinig mogelijk overlast

Het renoveren of het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden in ziekenhuizen en verpleeg- of verzorgingshuizen vraagt om een speciale benadering.

Renovatie of onderhoudwerk
op kritische locaties

Medische centra zijn vaak multifunctioneel en de bedrijfsvoering gaat dag en nacht door. Bovendien zijn het kritische locaties, met kwetsbare groepen mensen. Het is aan ons om te zorgen dat alles gewoon doordraait en dat patiënten, medewerkers en bezoekers geen overlast ervaren. Daarom hebben wij KBK MediZorg. Zij zijn de specialisten die weten hoe belangrijk een goede voorbereiding is. Zij stemmen de werkzaamheden tot in de puntjes af op de bedrijfsprocessen. En ze zorgen voor vakmensen die weten hoe ze zich moeten gedragen.

KBK MediZorg heeft een eigen dependance nabij het Amsterdam UMC, locatie VUmc. Wij voeren er als een van de vaste partners dagelijkse renovatie- en onderhoudswerkzaamheden uit. En ook opdrachtgevers als de Zorgcirkel, de Prinsenstichting en het Dijklander Ziekenhuis vinden in KBK MediZorg al jaren een fijne partner.

Huisvesting voor de zorg

Nederland vergrijst, met alle gevolgen voor de woonbehoefte. We zien steeds meer combinaties van wonen, zorg en welzijn. KBK MediZorg denkt graag mee over de bouw van aanleunwoningen, doelgroepencentra, dagverblijven en andere zorghuisvesting, zoals levensloopbestendige woningen. Met onze expertise en vakmanschap kunnen we zorginstellingen en overheden niet alleen adviseren, maar projecten ook realiseren.

Ziekenhuizen

De zorg is constant in beweging. Dit vraagt om visie en flexibiliteit. Bovendien gaat het om kritische locaties, met kwetsbare groepen mensen. Werken in een (academisch) medisch centrum vraagt om een specifieke benadering. Veiligheid, betrouwbaarheid en op een vriendelijke, informatieve manier omgaan met patiënten, medewerkers en bezoekers zijn kwaliteiten die KBK MediZorg door jarenlange ervaring uitdraagt. Het is aan ons om te zorgen dat alles 24 uur per dag doordraait en dat zij geen overlast ervaren. 

Verpleeg- en verzorgingshuizen

Werken in verpleeg- en verzorgingshuizen daarentegen, betekent continue nadenken over de mogelijkheden binnen de actuele wet- en regelgeving. Veel instellingen voldoen qua veiligheid en gezondheid vaak niet meer aan de eisen van deze tijd. Het veiliger en gezonder maken van deze complexen heeft dan ook hoge prioriteit. KBK MediZorg denkt graag mee over de te maken stappen en de mogelijkheden voor uw situatie.

 

Projecten Thuis in Zorg

Al 40 jaar een partner van het Amsterdam UMC.

Bouwen in een operationele omgeving vraagt om een nauwe samenwerking en afstemming.

Verwachtingsmanagement. Dat is waar het om gaat!

Wij zijn KBK bouwgroep.
Een partner om op te bouwen.

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

0299 - 367 322 Stuur een vraag

Hoofdkantoor KBK bouwgroep, Morseweg 1, 1131 PE Volendam, Postbus 15, 1130 AA Volendam