KBK specialisme

Zorg

Nederland vergrijst en dat heeft gevolgen voor de woonbehoeften. Wij leveren een bijdrage aan de bouw van aanleunwoningen, doelgroepencentra, dagverblijven en andere zorghuisvesting zoals levensloopbestendige woningen,  waar de combinatie wordt gezocht tussen wonen, zorg en welzijn. Wij bieden zorginstellingen en overheden graag de benodigde expertise en het vakmanschap dat is opgedaan en kunnen zo een waardevolle bijdrage leveren aan een zorgeloze zorgbewoning. Onze dochteronderneming MediZorg is gespecialiseerd in het renoveren en onderhouden van medische centra, verpleeg-en verzorgingshuizen, terwijl de bedrijfsvoering niet wordt stilgelegd. In het VU Medisch Centrum in Amsterdam voeren wij als een van de vaste partners dagelijkse renovatie- en onderhoudswerkzaamheden uit vanuit ons steunpunt ter plaatse.

In het verzorgingshuis ‘Twiskehuis’ in Amsterdam Noord is in bewoonde staat de brandwerendheid verbeterd en zijn diverse renovatiewerkzaamheden uitgevoerd. Ook in de zorg zijn wij uw partner.

Meer informatie

Onze opdrachtgevers

        Projecten uitgelicht

Verfijn zoekopdracht
MediZorg (Zorg algemeen)
Specialisme
uw partner in bouw, renovatie en vastgoedonderhoud