KBK specialisme

Luchtdicht bouwen

Comfortabel wonen, een laag energieverbruik en gebruik van duurzame bouwmaterialen zijn kernwaarden in de bouw. De begrippen ‘luchtdicht bouwen’ en 'goed isoleren' spelen daarin een belangrijke rol. De mate van luchtdichtheid en goed isoleren bepaalt niet alleen de hoogte van de energierekening, maar heeft ook invloed op het ontstaan van bouwfysische problemen in een woning of gebouw. Bij een hogere luchtdichtheid is er minder kans op vochtophopingen in de constructie. De doelen ten aanzien van luchtdicht bouwen worden vooraf vastgelegd in de gebouwprestaties en in de eindsituatie nagemeten. Om de doelen te kunnen behalen wordt er in de ontwerpfase al nagedacht over de luchtdichting en aansluiting van gebouwen, bouwdelen, bouwelementen en details. Daarbij staat de functie van het gebouw, uw (woon)comfort, steeds centraal.

Om te voldoen aan de steeds strenger wordende eisen op het gebied van luchtdicht bouwen en goed isoleren heeft KBK bouwgroep in 2013 een werkgroep geformeerd, met daarin mensen uit alle gelederen van ons bouwproces. Met informatiebijeenkomsten en cursusdagen hebben wij vervolgens aan onze eigen mensen en ketenpartners uitgelegd wat wij bedoelen met 'goed en deugdelijk werken'.
Wat begon als Werkgroep Luchtdicht Bouwen heeft uiteindelijk geleid tot het opnieuw vormgeven van het gehele bouwproces met extra controlemomenten, waarmee wij kunnen garanderen dat er bij alle onderdelen van de bouw tot in detail kwaliteit wordt geleverd binnen alle projecten van KBK bouwgroep. De laatste interne kwaliteitscontroles en luchtdichtheidsmetingen hebben aangetoond dat wij nóg beter presteren dan van ons wordt verwacht. Met het oog op het steeds verder aanscherpen van de eisen kunnen we met recht zeggen dat we "klaar zijn voor de toekomst".


 Projecten uitgelicht

Verfijn zoekopdracht
Specialisme
uw partner in bouw, renovatie en vastgoedonderhoud