KBK specialisme

Renoveren in bewoonde toestand

Werken in bewoonde toestand vergt een speciale benadering. Door samen met de bewoner(s) goede afspraken te maken proberen wij zo min mogelijk overlast te bezorgen. Dit doen wij door aangepaste werktijden te hanteren, (stof)schotten te plaatsen in de werkruimtes of vervangende kook- en/of sanitaire installaties te bieden.  Ook wordt rekening gehouden met omwonenden; bij vermeende overlast wordt de omgeving daarvan op de hoogte gebracht door middel van nieuwsbrieven en/of (social) media. Uit ervaring is gebleken dat door tijdig communiceren op de juiste manier frustratie weggenomen kan worden, wat de werksfeer én de totale beleving van een renovatie bepaalt.

Rustwoning

Tijdens een Grootschalige renovatie of -onderhoud vragen wij of de opdrachtgever een woning beschikbaar kan stellen die al 'rust'- woning fungeert. Tijdens de wekzaamheden kunnen bewoners dan even op adem komen, hun kinderen verzorgen en een kopje koffie drinken. De woning wordt door ons gemeubileerd. 

 Projecten uitgelicht

Verfijn zoekopdracht
Specialisme
uw partner in bouw, renovatie en vastgoedonderhoud