Over KBK bouwgroep

40 jaar passie

 

 

 

KBK is al bijna 40 jaar actief in het bouwen en onderhouden van vastgoed om in te wonen en werken. In samenwerking met vaste ketenpartners zijn wij betrokken bij uiteenlopende projecten op het gebied van bouw, ontwikkeling, renovatie en vastgoedonderhoud. Daarnaast vallen onder KBK bouwgroep een aantal bedrijven die zich volledig richten op verschillende specialismen, namelijk MediZorg, B2 Restauratie, Ramakers Interieurbouw en Ramakers Schilderwerken. Met meer dan 200 vakbekwame medewerkers spelen wij actief in op mogelijkheden om slimmer samen te werken, worden innovaties nauwgezet gevolgd en waar wenselijk geïmplementeerd. Om projecten naar volle tevredenheid te realiseren proberen wij ons te onderscheiden door mee te denken tijdens het hele proces. Door optimale dienstverlening bouwen wij aan een lange termijnrelatie met onze partners waarin vertrouwen een grote rol speelt.


KBK staat voor blijvende betrokkenheid en vooruitstrevend, duurzaam bouwen met behoud van vertrouwd vakmanschap. Ons vooruitstrevende bouwen komt tot uiting in de duurzame, energiezuinige en bouwveilige alternatieven die wij hanteren. De gerealiseerde projecten van KBK zijn veelzijdig en divers. In onze portfolio treft u woningbouwprojecten, utiliteitsbouwprojecten, renovatiewerken, zorgcomplexen, scholen, kantoren, bedrijfspanden, bijzondere objecten en vastgoedonderhoud in opdracht van woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars, bouwmaatschappijen of overheden, maar ook uit eigen ontwikkeling. Bovendien staan we klaar voor particulieren die een nieuwe woning of een aan- of verbouw willen verwezenlijken. Ongeacht aard en omvang van uw bouwproject nodigen we u uit kennis te maken met onze persoonlijke betrokkenheid, nuchtere bouwers mentaliteit en aantrekkelijke verhouding in prijs en kwaliteit.

Historie

"In december 1979 werd de huidige KBK bouwgroep als timmer- en metselbedrijf opgericht. De eerste stappen van het zelfstandig ondernemerschap waren niet altijd eenvoudig. Nederland bevond zich in de beginjaren van KBK midden in een economische crisis, maar dit gaf des te meer reden om de handen flink uit de mouwen te steken. Al had KBK in economisch opzicht de wind tegen, we groeiden al snel door tot een hoofdaannemer. Het prachtige resultaat eind 1980 was een organisatie met maar liefst vijftig werknemers in dienst waarmee wij vol vertrouwen naar de toekomst konden kijken. We namen allerlei soorten klussen aan, van nieuwbouw en renovatie tot interieurbouw. De diversiteit van activiteiten waren het fundament van het familiebedrijf KBK bouwgroep en heeft het gevormd tot wat het nu is: een bloeiende onderneming met ±200 werknemers in vaste dienst en honderden vaste ketenpartners in onderaanneming. KBK heeft deze omvang en kwaliteit mede kunnen bereiken door het vertrouwen van de vele opdrachtgevers sinds 1979. De betrokkenheid van onze mensen heeft tot een positief bedrijfsresultaat geleid in elk jaar van ons bestaan"

Klaas Klouwer, Klaas de Boer (oprichters KBK bouwgroep)

Onze mensen

De verschillende werkmaatschappijen van KBK bouwgroep hebben ±200 personeelsleden in dienst. Mensen waarop wij letterlijk kunnen bouwen.

Wij vinden het belangrijk dat medewerkers met plezier naar hun werk gaan. Hun inbreng over de gang van zaken en het beleid is voor ons dan ook van groot belang en bepalend voor de toekomst. Uit onderzoek blijkt dat de collegialiteit en de goede sfeer onderling als zeer positief wordt ervaren. We zijn dus op de juiste weg.

Zoek je een stageplek, een bedrijf om je afstudeeropdracht te kunnen voltooien of denk je dat wij jou heel goed kunnen gebruiken, neem dan contact op met de afdeling personeelszaken van KBK bouwgroep, of kijk hier of er nog vacatures open staan.

Aantoonbare kwaliteit

Brancheverenigingen en certificeringbureaus hebben de afgelopen decennia bijgedragen aan hogere bouwkwaliteit, betere werkomstandigheden en meer veiligheid. Vooral het toetsbaar en meetbaar maken van bedrijfsprocessen, verleende diensten en producten heeft de bouwkwaliteit van bedrijven inzichtelijker gemaakt én direct zichtbaar voor derden in de vorm van lidmaatschappen en certificeringen. KBK heeft vele keurmerken en certificaten. Deze certificaten zeggen iets over de kwaliteit van ons bedrijf als geheel, de kwaliteit van onze opgeleverde projecten, de veiligheid op onze bouwplaatsen en onze betrokkenheid bij het milieu. Om de kwaliteit van onze opgeleverde projecten te kunnen garanderen, zijn deze certificaten niet voldoende. Er wordt geen rekening gehouden met de steeds veranderende markt, en de eisen op het gebied van bijvoorbeeld luchtdichtheid en energetische waarden van een woning of gebouw.

ISO 14001 (milieumanagement)

Een ISO 14001 gecertificeerd milieumanagementsysteem is niet alleen goed voor het milieu maar biedt ook een goede structuur om milieurisico’s en beheersing hiervan vast te stellen en in te richten. Het milieumanagementsysteem van KBK bouw helpt mee de milieuaspecten van bouwprojecten direct inzichtelijk te maken. Hierdoor kunnen wij verantwoord omgaan met het milieu, terwijl we de relevante wetgeving naleven. Wij streven naar een continue verbetering van de milieuprestaties en stimuleren het efficiënte gebruik van o.a. grondstoffen en energie.

 

       

uw partner in bouw, renovatie en vastgoedonderhoud