KBK Nieuws
19 Feb 2019

Wethouder Mutluer op bezoek bij Park de Weer

Omstreeks 2013 is KBK bouwgroep met haar goede relatie ZVH het gesprek aangegaan over het stuk braakliggende grond aan De Weer in Zaandam. In nauwe samenwerking met de gemeente Zaanstad is er toen een verkavelingsplan opgesteld die recht doet  aan de omgeving en de woningvraag van de gemeente. Paul Klouwer, directeur KBK: “Uiteindelijk heeft KBK het in die moeilijke crisisjaren aangedurfd de grond te verwerven en het plan te ontwikkelen en realiseren. Deze week zijn de laatste woningen van de in totaal 44 eengezinswoningen en 2 appartementen opgeleverd. Het resultaat: een mooi en passend plan in de omgeving, die aansluit bij de grote woonvraag in het betaalbare segment.” Voor wethouder Mutluer aanleiding om het project te bezoeken en Naomi Walst, één van de kopers, persoonlijk te feliciteren. “Een project wat als referentie kan dienen voor de opgave waar wij voor staan als gemeente: betaalbare woningbouw”, aldus wethouder Mutluer. Ook bij Frank van Dooren, directeur-bestuurder van ZVH, stemt het eindresultaat tot tevredenheid. “Goed om te zien dat deze plek een invulling heeft gekregen voor jonge mensen en gezinnen en een diversiteit aan culturen. Een voorbeeld voor de rest van de stad.”

-
uw partner in bouw, renovatie en vastgoedonderhoud