KBK Nieuws
12 Jun 2018

Vloerrenovatie Marco Polostraat Amsterdam

Namens Woonstichting De Key voert KBK bouwgroep groot onderhoud uit aan 166 appartementen in de Marco Polostraat te Amsterdam.
Bij enkele woningen wordt, door de afdeling mutatieonderhoud, ook de bestaande vloer gerenoveerd. Op bijgaande foto’s zijn twee woningen te zien waarvan de balklaag in een dusdanige slechte staat verkeerde, dat op diverse plaatsen de balken het al hadden begeven.


KBK heeft eerst de vloerdelen en de balklaag in zijn geheel verwijderd, om daarna te kunnen starten met nieuwe onderdelen. In verband met zwam in de balklaag is het stucwerk rondom tot één meter boven de vloer verwijderd en behandeld met bestrijdingsmiddel.


Er is gekozen om een PS-Renovatievloer droog aan te brengen (zonder beton). Het voordeel hiervan is, dat het niet zoveel weegt, snel te verwerken is en geschikt is voor minder draagkrachtige funderingen. De bouwkundige overspanning van de ene naar de andere dragende muur was bij beide woningen niet hetzelfde. Daarom zijn er twee verschillende vloertypes toegepast. De ene woning is met aluminium liggers uitgevoerd en de andere met IPE 180 als liggers.
De nieuwe, veilige vloer kan weer een hele tijd mee!

-
uw partner in bouw, renovatie en vastgoedonderhoud