Nieuwbouw

Meer dan bouwen alleen

Ons voornaamste doel is een project succesvol realiseren naar volle tevredenheid van zowel de opdrachtgever als de eindgebruiker. Dit doel wordt bij elke bouwopdracht scherp voor ogen gehouden en alles wordt met uiterste precisie verricht volledig in lijn met onze kernwaarden mensgericht, meedenkend, vernieuwend en vakkundig.

 

Grondgebonden woningen

KBK Bouw heeft duizenden woningen gebouwd. Een woningbouwproject kent voor ons geen verrassingen meer. Met ons eigen team van vaste mensen zijn de procedures ten aanzien van projectmatig- en in teamverband werken goed ingesleten. Dat leidt tot een succesvol bouwproces, van inkoop tot nazorg. De uiteindelijke bewoner verliezen wij hierbij niet uit het oog. Het klantgericht bouwen is binnen onze organisatie een gegeven, waarbij we vergaande persoonlijke inbreng mogelijk maken met een persoonlijke begeleiding door een van onze eigen kopersbegeleiders.

 

Appartementen

Van eenvoudige flats in meerdere lagen tot aansprekende woongebouwen die, naast het bieden van wooncomfort, als blikvanger fungeren. KBK bouw bouwt moderne wooncomplexen in opdracht van woningbouwcorporaties, gemeenten, projectontwikkelaars en andere organisaties. In nauw overleg met onze opdrachtgever en de architect kunnen we vanaf de planfase meedenken over effectieve bouwmethoden, duurzame materialen en efficiënt beheer. Met een duidelijke regie zorgen we voor de juiste coördinatie van alle activiteiten zoals die vooraf zijn vastgelegd. Het resultaat is een optimaal functionerend woongebouw dat voldoet aan alle geldende normen en eisen.

 

Utiliteitsbouw

Zelfstandig of in bouwteamverband dragen wij zorg voor het naleven van afspraken en staan we garant voor een fraai eindresultaat. Maar wij kijken nog een stukje verder. In de wetenschap dat exploitatiekosten gedurende de levensduur gemiddeld 50% van de totale uitgaven beslaan, kan KBK een adviserende rol spelen in het aandragen van alternatieven die de beheer- en onderhoudskosten en het energieverbruik in de toekomst reduceren.

Hotels en recreatiewoningen

Voor diverse opdrachtgevers in de hotelwereld heeft KBK bouw hotels en verbouwingen aan hotels gerealiseerd. Voorbeelden zijn de Bastion Hotels in Hoofddorp, Apeldoorn, Leeuwarden en Brielle. En het VolksHotel aan de Wibautstraat in Amsterdam. Voor het VolksHotel heeft KBK bouw het restaurant en club Canvas op een tussenverdieping gebouwd die op 'veren' staat en zodoende geen contact heeft met de onderliggende hotelkamers.

 

Recreatiewoningen
De bouw van recreatiewoningen is een verhaal apart. Vaak is niet goed duidelijk op welke wijze en in welke vorm een dergelijk project moet worden opgepakt. Hierbij gaat het niet alleen om de bouw, maar vooral ook om de procedures, de juridische samenwerkingsmogelijkheden, de verhuurconstructies, de financiering etc. De wereld van recreatievoorzieningen is complex. Wij kunnen bogen op een ruime ervaring in dit segment. Vanuit het niets een schitterend en goed renderend recreatiepark met tal van voorzieningen tot stand brengen is eens een enorme uitdaging, maar inmiddels bekend terrein.
 

Individuele woningen

Iedere woning is een uniek project.Wij werken in teams voor bedrijven en particulieren aan kleinere specifieke bouwkundige opgaven. Heeft u een bouwkavel en wilt u compleet ontzorgd worden? Wij kunnen meedenken vanaf de eerste stap om uw woning tot een waar paleis te maken. Niet alleen bij nieuwbouw, maar voor verbouwingen, renovaties en het totale interieur kunnen onze ontwerpers en stylisten van Ramakers Interieurbouw u van dienst zijn.

Zorg

Nederland vergrijst en dat heeft gevolgen voor de woonbehoeften. Wij leveren een bijdrage aan de bouw van aanleunwoningen, doelgroepencentra, dagverblijven en andere zorghuisvesting zoals levensloopbestendige woningen,  waar de combinatie wordt gezocht tussen wonen, zorg en welzijn. Wij bieden zorginstellingen en overheden graag de benodigde expertise en het vakmanschap dat is opgedaan en kunen zo een waardevolle bijdrage leveren aan een zorgeloze zorgbewoning. Zie ook MediZorg voor meer informatie.

Onderwijsinstellingen

Naast kantoren en zorginstellingen bouwt KBK ook al 35 jaar scholen en onderwijsinstellingen in heel Noord-Holland. In samenwerking met dochterbedrijf Ramakers Interieurbouw kan tevens het gehele interieur op maat worden gemaakt.

Maurice van der Lee (projectleider KBK Bouw)

“Met zo’n 9 miljoen m² lege kantoorpanden en het nijpende tekort aan (sociale) huurwoningen kunnen we een hoop problemen oplossen door te transformeren, wanneer kunnen we starten?”

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

U kunt kiezen voor een gezamenlijke aanpak door Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO): samen met anderen koopt u een stuk grond om daar in samenwerking met KBK een aantal woningen op te bouwen. Deze vorm maakt het mogelijk om bijvoorbeeld rijtjeshuizen, een appartementencomplex, twee-onder-een-kapwoningen of geschakelde woningen te realiseren. Een van de voordelen is dat er een grotere betrokkenheid en samenhang in de buurt ontstaat. Door onze flexibiliteit in buiten-standaard woningopties en onze interne afdeling kopersbegeleiding kunnen wij ver gaan met indivuduele aanpassingen. Samen met dochteronderneming Ramakers Interieurbouw en partner Wooncentrum Veerman kunnen wij de woning zelfs compleet ingericht opleveren!

KBK Werkt met BIM

BIM is een methodiek waarbij informatie van een bouwwerk wordt gedeeld over de gehele levenscylus. Dus van integraal ontwerp, bouw en onderhoud tot sloop of renovatie.

Alle partijen werken in één database waarin gegevens van de architect, constructeur, installateurs en aannemer worden verwerkt. Daardoor is direct te zien hoe deze disciplines zich naast elkaar gedragen. Door raakvak-controles, uitwisseling van informatie door stakeholders en het overdragen van informatie tussen bouwfasen worden faalkosten voorkomen. Lees verder...Projecten uitgelicht

Verfijn zoekopdracht
Activiteit
Nieuwbouw
uw partner in bouw, renovatie en vastgoedonderhoud