KBK renovatie

Renovatie

Op basis van het door u samengestelde pakket van wensen en eisen hernieuwen wij, met grondig funderingsherstel en reparaties aan het casco, binnenwerk, dak en gevel, de oude glorie van uw pand.

In de uitvoering wordt er gezorgd voor vakbekwame handen en een scherp oog voor behoud van unieke details en profileringen. Voor specialistische werkzaamheden beschikt KBK over een eigen machinale timmerfabriek die doorslaggevende meerwaarde levert. Onze afdeling B2 Restauratie is ERB-gecertificeerd en kan restauraties uitvoeren aan uw monumentale pand. Na de renovatie voldoet uw pand met inbegrip van zijn authentieke karakter weer aan alle hedendaagse veiligheidseisen en is het voorzien van moderne woon- en/of werkkwaliteit. Omdat onze renovatiewerkzaamheden vaak worden uitgevoerd in gedeeltelijk bewoonde of zakelijk bezette toestand, hechten we veel waarde aan werken in goed overleg.


Door afstemming met bewoners of werknemers zorgen we voor minimale overlast binnen aanvaardbare grenzen. Daarbij stellen we bij ieder project een vast contactpersoon aan, die altijd bereikbaar is. De doorlooptijd wordt zo kort mogelijk gehouden door er strikt op toe te zien dat iedere schakel in de keten op tijd zijn werk voltooit. Met onze deskundigheid en ervaring weten we opdrachtgevende zorginstellingen, woningcorporaties, overheden, vastgoedontwikkelaars, VvE’s maar ook particuliere opdrachtgevers optimaal te ontzorgen gedurende het hele renovatieproces.

 

 

 

Leonardo Koelman (Teamleider Renovatie)

"Renoveren is de oude situatie herstellen, maar met de kwaliteit van nu. Dat doen wij met een team van specialisten die perfect op elkaar zijn ingespeeld. En dat werkt"
 

Renoveren in bewoonde toestand

Werken in bewoonde toestand wil zeggen dat wij werkzaamheden uitvoeren in het privé-domein van de betrokken koper of huurder. Dat vergt een speciale benadering.

Door samen met de bewoner(s) goede afspraken te maken proberen wij zo min mogelijk overlast te bezorgen. Dit doen wij door aangepaste werktijden te hanteren, (stof)schotten te plaatsen in de werkruimtes of vervangende kook- en/of sanitaire installaties te bieden indien nodig.

Een andere belangrijke factor waar rekening mee wordt gehouden zijn de omwonenden. Als er onvermijdbare overlast optreedt of gaat optreden wordt de omgeving daarvan op de hoogte gebracht door middel van nieuwsbrieven en/of (social) media. Uit ervaring is gebleken dat door tijdig communiceren op de juiste manier frustratie weggenomen kan worden, hetgeen de werksfeer én de totale beleving van een renovatie bepaalt.
 Projecten uitgelicht

Verfijn zoekopdracht
Renovatie
Renovatie
uw partner in bouw, renovatie en vastgoedonderhoud