KBK bouw

Zorginstellingen

Nederland vergrijst en dat heeft gevolgen voor de woonbehoeften. KBK levert een bijdrage aan de bouw van aanleunwoningen, doelgroepencentra, dagverblijven en andere onderkomens zoals de levensloopbestendige woningen, waar de combinatie wordt gezocht tussen wonen, zorg en welzijn. KBK biedt zorginstellingen en overheden graag de benodigde expertise en het vakmanschap dat is opgedaan en kan zo een waardevolle bijdrage leveren aan het bieden van zorgeloze zorgbewoning. Zie KBK MediZorg voor meer informatie.uw partner in bouw, renovatie en vastgoedonderhoud