De medewerkers van KBK bouwgroep

De verschillende werkmaatschappijen van KBK bouwgroep hebben ±170 personeelsleden in dienst (momenteel 38 vrouwen en 132 mannen met een gemiddelde leeftijd van 40 jaar): mensen waarop wij letterlijk kunnen bouwen.

Omdat men dagelijks meer tijd op het werk doorbrengt dan thuis, vinden wij het belangrijk dat medewerkers met plezier naar hun werk gaan. Hun inbreng over de gang van zaken en het beleid is voor ons dan ook van groot belang en bepalend voor de toekomst. Door tevredenheidsonderzoek en evaluatiegesprekken proberen wij uit te filteren of  mensen goed in hun vel zitten en of we 'de juiste man/ vrouw op de juiste plek hebben'. Uit deze onderzoeken komt vooral naar voren dat de collegialiteit en de goede sfeer onderling als zeer positief wordt ervaren. We zijn dus op de juiste weg.

Wil je groeien binnen ons bedrijf? Dat kan! Met op maat gemaakte opleidingstrajecten is alles mogelijk. Kennis betekent kwaliteit, en kwaliteit is continuïteit. Dat borgen wij dan ook op alle mogelijke manieren binnen onze organisatie; jongere vaklieden worden direct van school aangenomen en onder de hoede van een ervaren vakman verder bijgeschoold totdat ze zelf leermeester kunnen worden.

Zoek je een stageplek, een bedrijf om je afstudeeropdracht te kunnen voltooien of denk je dat wij jou heel goed kunnen gebruiken, neem dan contact op met de afdeling personeelszaken van KBK bouwgroep, of kijk hier of er nog vacatures open staan.

 

Mike Bos (Projectcoƶrdinator)

"KBK, een jong en dynamisch bedrijf met een sterke achterban"

Ellen Kroon (Directiesecretaresse)

 "Waarom ik graag naar mijn werk ga? Dan kies ik de diversiteit van de werkzaamheden en ons geweldig leuke team!"

uw partner in bouw, renovatie en vastgoedonderhoud