Aantoonbare kwaliteit

Brancheverenigingen en certificeringbureaus hebben de afgelopen decennia bijgedragen aan hogere bouwkwaliteit, betere werkomstandigheden en meer veiligheid. Vooral het toetsbaar en meetbaar maken van bedrijfsprocessen, verleende diensten en producten heeft de bouwkwaliteit van bedrijven inzichtelijker gemaakt én direct zichtbaar voor derden in de vorm van lidmaatschappen en certificeringen. Als professionele bouwonderneming wil KBK haar opdrachtgevers en eindgebruikers graag het beste bieden en voortdurend blijven inspelen op de laatste ontwikkelingen en eisen binnen het vakgebied.
 

KBK heeft vele keurmerken en certificaten. Deze certificaten zeggen iets over de kwaliteit van ons bedrijf als geheel, de kwaliteit van onze opgeleverde projecten, de veiligheid op onze bouwplaatsen en onze betrokkenheid bij het milieu. Om de kwaliteit van onze opgeleverde projecten te kunnen garanderen, zijn deze certificaten niet voldoende. Er wordt geen rekening gehouden met de steeds veranderende markt, en de eisen op het gebied van bijvoorbeeld luchtdichtheid en energetische waarden van een woning of gebouw. Eén van onze directieleden, met 35 jaar ervaring, bezoekt maandelijks onze bouwplaatsen en stelt naar aanleiding daarvan kwaliteitsrapporten op. Deze rapporten zijn input voor diverse vormen van overleg, van de afdeling projectmanagement tot nazorg.

 

 

       

uw partner in bouw, renovatie en vastgoedonderhoud