Mens, milieu en samenleving

KBK biedt ruim 35 jaar ondersteuning en begeleiding bij elke bouw gerelateerde opdracht. Dat is een mooi fundament, maar graag kijken wij vooruit en bouwen we samen met u aan toekomstige projecten. KBK speelt actief in op mogelijkheden om slimmer samen te werken en volgens nauwgezette product en procesinnovaties. Intern zorgen wij voor een evenwichtige doorstroom van generaties die continuïteit in kennis en kwaliteit waarborgt. KBK bouwt met oog voor het geheel.

De invulling die KBK geeft aan duurzaamheid en maatschappelijkheid binnen de bedrijfsvoering uit zich in een beleid waarbij de belangen van mens, omgeving en bedrijf zo nauwkeurig mogelijk met elkaar in harmonie worden gebracht, afgewogen naar (financiële) haalbaarheid. Hiervoor hebben wij een plan van aanpak opgesteld en onderstaand vindt u een aantal actiepunten.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

 

 • KBK bouwgroep steunt maatschappelijke initiatieven door middel van sponsoring, levering van materieel zonder winstoogmerk of het vrijblijvend beschikbaar stellen van kennis en/of mankracht
 • Leefbaarheid van de bewoners(s) staat ten alle tijden op de eerste plaats bij projecten waarbij onderhoud wordt uitgevoerd in bewoonde toestand
 • Waar mogelijk maken wij gebruik van stichtingen zoals ‘De Kolom’, waarbij wij mensen met een arbeidsbeperking en/of afstand tot de arbeidsmarkt wegwijs maken in de bouw
 • Daarnaast werken wij samen met JINC door middel van korte stages en taaltrips ‘Spelend Leren’ te verzorgen voor jongeren tussen 8-16 jaar met een achterstand

Duurzaamheid en milieu

KBK zet zich op verschillende manieren in voor duurzaamheid en milieu, namelijk:

 • De KBK vestiging in Amsterdam maakt gebruik van elektrische scooters om zich te verplaatsen in de binnenstad
 • Hergebruiken van sloopmaterialen en adviseren en aansturen op efficiënt gebruik van grondstoffen en materialen
 • KBK is een leermeester voor jongeren die voor de bouwbranche kiezen
 • Personeel wordt voornamelijk verwerft vanuit de regio
 • Samenwerken met diverse ketenpartners om te blijven innoveren op het gebied van bijv. werkmethoden, logistiek luchtdicht bouwen en het verlagen van energieverbruik
 • Auto’s in het KBK wagenpark worden vervangen door zuinige auto’s
 • Het verduurzamen van onze bedrijfspanden door slimme keuze als zonnepanelen en energiezuinige verlichting, printers en machines
 • Het hanteren van een duurzaamheidsbeleid, milieubeleid en gedragscodes op de werkvloer

Dat doen wij samen met:

                   

uw partner in bouw, renovatie en vastgoedonderhoud