BIM is delen

Building Information Model is een methodiek waarbij informatie van een bouwwerk wordt gedeeld over de gehele levenscylus. Dus van integraal ontwerp, bouw en onderhoud tot sloop of renovatie.

Alle partijen werken in één database waarin gegevens van de architect, constructeur, installateurs en aannemer worden verwerkt. Daardoor is direct te zien hoe deze disciplines zich naast elkaar gedragen. Door raakvak-controles, uitwisseling van informatie door stakeholders en het overdragen van informatie tussen bouwfasen worden faalkosten voorkomen.


KBK heeft de eerste schreden van BIM in de bouwwereld met veel interesse gevolgd. Toen de 'kinderziektes' waren overwonnen hebben wij een plan van aanpak gemaakt om BIM in onze organisatie te implementeren. Dit bleek niet zonder slag of stoot te gaan.

Veel ketenpartners konden nog niet meegaan met de technologie, de software en de kennis. Er werd vanaf een afstand gekeken naar het verloop van dit proces.
BIM-werken kan op vele manieren. Met de juiste software en goede afspraken over rollen en taken is BIM het bouwen van de toekomst.

Volgens onze ervaring is BIM, gecombineerd met resultaatgericht samenwerken, de juiste oplossing. Door ons zo vroeg mogelijk in het proces te betrekken, worden de beste resultaten bereikt. Samenwerken met alle partijen is hierbij van groot belang.

uw partner in bouw, renovatie en vastgoedonderhoud